Magyarok vándorlása

Ez egy olyan téma lesz, ami nagyon zavaros, mivel még nem találtak őseinktől származó írott forrást. Első tőlünk származó írott forrás a 13. századból van Anonymustól, aki majdnem másfél évszázaddal a Honfoglalás után élt. Na szóval, hogyan is történt a honfoglalás?

Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt, picit bele kell ásnunk magunkat a Honfoglalás előtt élő őseink történelmébe.

Őseink törzsszövetségben éltek: 

Magyar törzsszövetsége
Magyarok törzsszövetsége

Félnomád életmódot éltek, főként állattenyésztéssel foglalkoztak, vándoroltak. Őseink pogány hitéletet éltek, a szellemvilágban hittek, amulettet (nyakban viselhető ékszert) használtak védelemre. Vallási vezetőjük a táltos volt, aki lehetett nő vagy férfi is.

Őseink törzsszövetségének volt egy harcos csapata, ami Európában nagyon hírhedt volt. Ez a csapat volt az egyik első zsoldos hadsereg. A Bizánci Birodalom felbérelte ezt a csapatot, hogy együtt támadják meg a Bolgár Birodalmat. Ennek a csapatnak a Kárpát-medencébe kellett jönnie Etelközből, az akkori szálláshelyéről.

Az Etelköz jelentése folyóköz, a Kr. u. 9. században ott éltek felmenőink. Etelközben történt a vérszerződés, ami az ott élő törzsek fejedelmi között történt, célja szövetségkötés volt, hogy együtt vezessenek hadjáratokat. Így kutyaszorítóba tudták szorítani a bolgárokat, és legyőzték őket.

Etelközben alakultak ki a Honfoglalás-kori tisztségek is. Az álmos, a törzsszövetség hivatalos vezetője, vallási vezetője volt. Ha valaki megtámadta az elődöket és nem tudták visszaverni, akkor megölték az Álmost.

A gyula (szintén tisztség) volt a hadvezér, a tényleges vezető.

Azonban a bolgárok ezt nem vették jó néven, ezért szövetkeztek a besenyőkkel, akik az Etelköz előtti szálláshelyünkről, Levédiából (Levédia: a Don-folyónál fekszik, Levedi volt a vezér, innen származik a hely neve), kiűzték őseinket. 

Az akkori törzsszövetség –  Nyék, Megyer, Kér, Keszi, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő és a kabarok táboroztak Levédiában.

Miután a bolgárok szövetkeztek a besenyőkkel, megtámadták Etelközben táborozó, szinte védtelen törzsszövetséget. Ekkor őseinknek nem maradt más választása, mint egyesülni az akkor a Kárpát-medencében lévő csapattal. 

A Honfoglalás 895-ben zajlott le Árpád és Kurszán fejedelem vezetésével, az őseink több hágón keresztül foglalták el a Kárpát-medencét, ezek közül a legismertebb a Vereckei-hágó.

Borítókép: Wikipédia